Fotky

profesionálny skener

Naskenujeme vaše nové, staré či poškodené fotografie. Môžeme ich upraviť a oživiť, odstrániť poškodenia a nečistoty. Uložíme alebo vytlačíme Vám ich podľa Vášho želania.

Filmy

profesionálny filmový skener

Diapozitívy, či dlho zabudnuté negatívy dostanú život. Sú mnohonásobne kvalitnejšie ako dnešné digitálne fotografie a Vy si ich môžete pohodlne opäť prezrieť.

Ilustrácie

profesionálny skener

Ilustrácie alebo kresby do kníh, časopisov, alebo len pre Vás. Kvalitne, rýchlo a spoľahlivo. Mnoho výstupných formátov a možností ďalšieho spracovania.

 

Digitalizácia dokumentov, archivácia

Dôležité dokumenty, alebo veľké kopy "potrebných" papierov v elektronickej podobe.

Veľkokapacitný skener digitalizuje v tlačovej kvalite požadované dokumenty farebne aj obojstranne. Výsledok digitalizácie je .pdf súbor uložený na CD/DVD a odovzdaný klientovi spolu so skenovanými dokumentami.


Štandardné rozlíšenie v mierke 1 : 1 je 350 dpi. Postačuje na tlač rovnako veľkej predlohy. V prípade zmenšovania, alebo zväčšovania sa toto rozlíšenie násobí požadovaným zväčšením.


Cenové hladiny skenovania jednej A4 dokementu v mierke 1 : 1 pri rozlíšení 350 dpi sú dve:.

Dokument A4 jednostranne.

Dokument A4 obojstranne.


Cena za skenovanie s väčším rozlíšením, teda zväčšovanie predlohy sa zväčšuje o 50 % z ceny rozmeru predlohy. Výsledné rozlíšenie je potrebné dohodnúť.

 

Archivácia naskenovaných dokumentov

Niektoré dokumenty sa proste oplatí mať zálohované aj v digitálnej podobe (CD/DVD). Napríklad historické listiny, dedičské dokumenty, či iné Vaše dôležité doklady.

skenovanie dokumentov